"Grāmatvedība ir māksla"

AS "CBB Konsultāciju birojs"

ANNO 1997

PAKALPOJUMI

AS “CBB Konsultāciju birojs” ir viens no pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem Latvijā, grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultāciju jomā.
Mūsu birojs ir viena no retajām ārpakalpojumu kompānijām, kas specializējas lielu uzņēmumu apkalpošanā, kā arī apkalpo valsts kapitālsabiedrības un veselības aprūpes uzņēmumus.
“CBB Konsultāciju birojs” ir dibināts 1997. gadā, un veiksmīgi strādā jau 23 gadus.
Uzņēmums ir starptautiskā grāmatvedības uzņēmumu tīkla Nexia International  biedrs.

Vadības komanda

Lienīte Caune

Partnere un valdes locekle

ILze kosa-bĀra

Partnere un padomes locekle

Ausma bāne

Partnere un padomes locekle

Mūsu pakalpojumi

Visi mūsu pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Grāmatvedība

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Grāmatvedības funkciju audits

Finanšu dienesta funkciju audits

Funkciju audits un risinājumu izstrāde cilvēkresursu un izdevumu efektivitātes uzlabošanai

Nodokļu riska analīze

Konsultācijas PVN, IIN, UIN un sociālā nodokļa jautājumos Latvijas un ES kontekstā

Klienta interešu pārstāvniecība VID, FKTK u.c.

Raksti mums

Fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju apkalpošana

Konsultācijas PVN, IIN un sociālā nodokļa jautājumos Latvijas un ES kontekstā

Pilna cikla grāmatvedības nodrošināšana

Grāmatvedība pašnodarbinātajam

Raksti mums

Algu grāmatvedība (PAYROLL)

Samaziniet sava uzņēmuma izdevumus, nododot algu aprēķinu profesionāļiem ārpakalpojumā.

Payroll ārpakalpojumā - ārpakalpojuma sniedzējs uzņemas zināmu atbildību par Jūsu darbinieku algu izmaksām, to korektumu un savlaicīgumu.

GDPR un konfidencialitātes riski ir ievērojami zemāki

Raksti mums

AML risinājumi uzņēmumiem

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ir iespēja, ka personas, kas noziedzīgu darbību rezultātā ieguvušas mantu vai finanšu līdzekļus, kuru tālāka izmantošana ir iespējama, piešķirot tiem legālu raksturu, izmantos Novēršanas likuma subjekta sniegtos pakalpojumus, lai piešķirtu līdzekļiem legālu izcelsmi vai, piemēram, slēptu to izcelsmi.

Savukārt terorisma finansēšanas risks ir iespēja, ka Novēršanas likuma subjekta sniegtos pakalpojumus izmantos terora aktu un teroristu finansēšanai un atbalstīšanai, bet proliferācijas finansēšanas risks ir iespēja, ka līdzekļi tiks izmantoti,  lai finansētu masu iznīcināšanas ieroču ražošanu, izplatīšanu vai lietošanu.

Lai pielietotu uz risku balstītu pieeju Novēršanas likuma subjektiem ir nepieciešams orientēties savas nozares riska faktoros un pieņemt pastāvošajam riskam atbilstošus lēmumus.

Risku kritēriju izvēle ir subjektīvs process, tāpēc ir iespējamas arī dažādas objektīvas un nozarei raksturīgas specifiskas atkāpes.

Jomu reglamentējošie tiesību akti:

- NILLTFN likums;

- Sankciju likums;

- Likums „Par nodokļiem un nodevām”.

Raksti mums

Par CBB

Mūsu filosofijas pamatā ir atziņa, ka laiks ir pats vērtīgākais resurss, un svarīgi to izmantot racionāli, efektīvi un mērķtiecīgi.

Mūsu uzņēmums  piedāvā saviem klientiem nemainīgu cenas politiku, t.i. pakalpojuma cena nemainās finanšu gada laikā. Uzņēmējdarbības paplašināšanās gadījumos pakalpojuma cenas izmaiņas tiek pārrunātas un saskaņotas ar  klientu.

Papildus mēneša maksai, klienti maksā par gada pārskata sagatavošanu - viena mēneša maksājuma apmērā.

Kontakti

AS "CBB Konsultāciju birojs"
Ūdens iela 12 - 118,
Rīga, Latvija, LV-1007

Tel:  +371 67481592;

Tel:  +371 29605734

info@cbb.lv